Cenník.

Servisná prehliadka, plynový spotrebič do 50 kW

Ohrievač prietokový, zásobníkový, kachle, gamatky, svetlý žiarič : 15,- €
Teplovzdušný agregát, tmavý žiarič, horák : 30,- €
Klasický kotol : 40,- €
Kondenzačný kotol : 80,- €

Uvedenie do prevádzky, plynový spotrebič do 50 kW

Ohrievač prietokový, zásobníkový, kachle, svetlý žiarič : 20,- €
Klasický kotol, teplovzdušný agregát, tmavý žiarič, horák : 40,- €
Kondenzačný kotol : 90,- €
Montáž a zapojenie vonkajšieho čidla : 15,- €
Montáž a zapojenie izbového termostatu : 15,- €
Montáž, zapojenie a nastavenie regulácie : 30,- €

Ostatné...

Hodinová sadzba, bežná práca, každá začatá hodina : 25,- €
Hodinová sadzba v extrémnych podmienkach -
- neprístupné miesta, chlad, horko, vlhko, špina, hluk: 30,- €
Príplatok po pracovnej dobe, mimo 7 - 17 hod. : 10,- €
Príplatok za prácu v sobotu : 20,- €
Príplatok za prácu, nedeľa a sviatok : 30,- €
Zľava pri servisnej prehliadke viacerých kotlov, napr. - neúčtujem cestovné a pod.
Cestovné, do 10 km, tam i späť : 5,- €
Cestovné, do 30 km, tam i späť : 10,- €
Nad 30 km, - strata času, každá začatá hodina jazdy 10,- €
+ cena za 1 km, cesta tam i späť : 0,2- €